info@arbodesign.nl       Phone    088 020 34 34
second opinion bedrijfsarts Rotterdam

Regel hier uw second opinion partner in Rotterdam

Makkelijk, snel en zonder abonnement

Per 1 juli is de Arbowet veranderd. De wijzigingen in de Arbowet richten zich voornamelijk op betere preventie. Het doel van de regering is om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Een onderdeel hiervan is dat iedere werknemer het recht krijgt op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion is met name bedoeld voor het geval de werknemer twijfelt over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dit is onder meer mogelijk bij adviezen in het kader van de ziekteverzuimbegeleiding en arbeidsgezondheidskundig onderzoek. U kunt dit makkelijk, snel en zonder abonnement regelen, want u kunt altijd online een afspraak inplannen. U kunt ook bellen naar ons Medisch Secretariaat: 088 020 34 41.

second opinion

De volgende punten zijn in de Arbowet vastgelegd

• De werknemer doet het verzoek om een second opinion aan de bedrijfsarts en die verwijst hem of haar door naar een andere bedrijfsarts.
• Het verzoek wordt door de bedrijfsarts in principe altijd gehonoreerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.
• De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer aanbieden als de situatie hierom vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsarts niet over de specifieke kennis beschikt die nodig is om een beroepsziekte vast te stellen. Het blijft hierbij aan de werknemer om te bepalen of er een andere bedrijfsarts wordt geraadpleegd.
• De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.
• De mogelijkheid van de werknemer op een second opinion dient te worden opgenomen in het zogenoemde basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever.

Keuze bedrijfsartsen

Het is de werkgever niet verplicht om akkoord te gaan met betaling van elke tweede bedrijfsarts die de werknemer maar kiest. De werknemer heeft vrije keuze voor zover in het contract met de arbodienstverlener meerdere bedrijfsartsen voor de second opinion zijn opgenomen.


Via instemmingsrecht van de OR/personeelsvertegenwoordiging heeft de werknemer een manier om mee te beslissen welke bedrijfsartsen worden aangeboden voor het uitvoeren van de second opinion. Het is voor ondernemingsraden dus verstandig om nu al bij de werkgever te informeren hoe het zit met het nieuwe basiscontract voor de arbodienstverlening.

Afspraak maken met bedrijfsarts

Laat uw verzuimkosten niet langer oplopen en plan vandaag nog een consult of second opinion in bij de arts. U regelt het direct via de online agenda. Binnen 24 uur (kantoortijden) nemen wij contact op om de dag en het tijdstip te bevestigen. Na ontvangst van uw betaling is de afspraak definitief.